Orientacja wewnętrzna zdjęć cyfrowych

Previous  Top  Next

 

Orientację wewnętrzną zdjęć cyfrowych przeprowadza się poleceniem Calculate IO for Digital Cameras uruchamianym z menu głównego.

 

Po zaznaczeniu zdjęć wybiera się rodzaj danych, na podstawie których orientacja ma być obliczona.

 

 

Patrz:

Calculate IO for Digital Cameras